Wednesday, 11 December, 2019

Bộ môn Thực vật

Họ Berberidaceae

Họ Berberidaceae
Thứ tự Tên cây thường dùng Tên khoa học Bộ phận dùng
1 Hoàng liên gai lá nhỏ Berberis julianae Schneid. Thân, rễ
2 Hoàng liên ba gai Berberis aff. hsuyunensis C.K.Schneid  Thân, rễ
3 Hoàng liên gai lá mốc Berberis sargentiana C.K.Schneid Thân, rễ
4 Hoàng liên ô rô Vân Nam Mahonia hancockiana Takeda Thân rễ
5 Hoàng liên Ô rô gân mạng Mahonia retinervis P.G. Xiao & Y.S. Wang Thân rễ
6 Hoàng liên Ô rô Mahonia duclouxiana Gagnep. Thân
7 Bát giác liên Dysosma difformis (Hemsl. & E.H.Wilson) T.H.Wang Thân rễ
Show Buttons
Hide Buttons