Wednesday, 11 December, 2019

Bộ môn Thực vật

Họ Menispermaceae

H Menispermaceae
TT Tên cây thường dùng Tên khoa học Bộ phận dùng
1 Hoàng liên dây, Cổ an Arcangelisia flava (L.) Merr. Thân
2 Vàng đắng Coscinium Blumeanum Mier. Ex Hook. et Thoms. Thân
3 Vàng đắng Coscinium fenestratum (Gaertn.) Colebr. Thân
4 Dây sâm không lá Cyclea aphylla Gagnep. Thân
5 Dây sâm Cyclea barbata Gagnep. Thân
6 Dây Sâm hai sóng Cyclea bicristata Diels. Thân
7 Dây sâm hoa yếu Cyclea debiliflora Miers. Thân
8 Dây sâm núi cao Cyclea fansipanensis Gagnep. Thân
9 Dây Sâm lá mốc Cyclea hypoglauca (Schauer) Diels. Thân
10 Dây Sâm nhiều cánh hoa Cyclea polypellata (Lamk.) Hook & Thomps Thân
11 Dây sâm bắc (ảnh)

 

Cyclea tonkinensis Gagnep. Thân
12 Dây sâm bắc Cyclea sp1 Thân
13 Dây ký ninh Tinospora baenzigeri Forman Rễ
14 Dây thần nông Tinospora cordifolia (Wild.) Miers. Rễ
15 Dây ký ninh, Dây cóc Tinospora crispa (L.) Miers. Rễ
16 Củ gió, Thanh ngưu đảm Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep. Rễ
17 Dây đau xương Tinospora sinensis (Lour.) Merr. Rễ
Show Buttons
Hide Buttons